Vážení rodiče,

Po dohodě se zřizovatelem bude MŠ o letních prázdninách uzavřena

od 13.7.2020 do 16.8.2020.

Během provozu tj. 1.7.2020 – 10.7.2020  a 17.8. – 31.8.  bude provoz

UPRAVEN A ODDĚLENÍ SPOJENA.

 

Žádáme tímto všechny rodiče, aby závazně nahlásili docházku dítěte o letních prázdninách,

z důvodů naplánování služeb jednotlivých učitelek a provozních zaměstnanců.

Děkuji ředitelka školy Lenka Hájková

 

 

 

Informace pro rodiče

Vyúčtování veškerých plateb

( školné, stravné a kulturní akce),

bude provedeno jedním převodem na účet zákonného zástupce a to 1.7.2020.

Školné za uzavření MŠ v období pandemie bude vráceno.

O případných nedoplatcích stravného budete informováni osobně.

 

 

 

 

OZNÁMENÍ RODIČŮM

 

 Vážení rodiče,  

vzhledem k současné situaci související s pandemií onemocněním COVID- 19, si VÁS DOVOLUJEME UPOZORNIT NA PŘÍSNÁ PRAVIDLA, KTERÝMI SE NAŠE MATEŘSKÁ ŠKOLA ŘÍDÍ.

PŘI PRVNÍM VSTUPU DO MŠ JE ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE POVINEN PODEPSAT ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ ZA POSLEDNÍCH 14 DNŮ (KAŠEL, RÝMA, ZVÝŠENÁ TĚLESNÁ TEPLOTA, HOREČKA, ZTRÁTA CHUTI, ČICHU) A PÍSEMNÉ SEZNÁMENÍ S VYMEZENÍM RIZIKOVÝCH SKUPIN STANOVENÝCH MZ. 

BEZ PODEPSÁNÍ TĚCHTO PROHLÁŠENÍ NEMŮŽE BÝT DÍTĚ POPRVÉ VPUŠTĚNO DO MŠ! 

1/ DO MŠ JE PŘIJATO DÍTĚ JEN ZCELA ZDRAVÉ.

TO ZNAMENÁ   BEZ JAKÝCHKOLIV PŘÍZNAKŮ RESPIRAČNÍHO ONEMOCNĚNÍ – RÝMA, KAŠEL, ZVÝŠENÁ TĚLESNÁ TEPLOTA NEBO HOREČKA A TO I SAMOSTATNĚ, NEJEN V KOMBINACI! NIKDO S PŘÍZNAKY INFEKCE DÝCHACÍCH CEST NESMÍ DO MŠ  VSTOUPIT (TÍM JE MYŠLENO JAK DÍTĚ, TAK OSOBA, KTERÁ DÍTĚ PŘIVÁDÍ). 

 2/ RODIČ PŘEDÁVÁ DÍTĚ PŘÍTOMNÉMU PED. PRAC. VŽDY S ÚSTNÍ INFORMACÍ, ŽE DÍTĚ NETRPÍ ŽÁDNÝMI PROJEVY RESPIRAČNÍHO ONEMOCNĚNÍ A CÍTÍ SE ZDRÁVO. 

 3/ V PŘÍPADĚ, ŽE SE BĚHEM DNE U DÍTĚTE OBJEVÍ ZNÁMKY RESPIRAČNÍHO ONEMOCNĚNÍ, BUDE NEPRODLENĚ TELEFONICKY KONTAKTOVÁN RODIČ, KTERÝ JE POVINEN SI PRO DÍTĚ OKAMŽITĚ (V CO MOŽNÁ NEJKRATŠÍM ČASOVÉM ÚSEKU) DO MŠ PŘIJET. 

 4/ U DĚTÍ, KTERÉ TRPÍ ALERGIÍ, JE NUTNÉ DONÉST PÍSEMNÉ POTVRZENÍ OD LÉKAŘE, ŽE JE DÍTĚ LÉČENO ALERGOLOGEM A V OBDOBÍ, KTERÉ SPECIFIKUJE LÉKAŘ VE ZPRÁVĚ, JE PROJEV RÝMI A KAŠLE ALERGICKÉHO PŮVODU. BEZ TÉTO ZPRÁVY NENÍ MOŽNÉ, ABY DÍTĚ SETRVALO V KOLEKTIVU. 

 5/ PŘED VSTUPEM DO TŘÍDY MŠ SI DÍTĚ ZA POMOCI DOPROVODU ŘÁDNĚ UMYJE RUCE VODOU A TEKUTÝM MÝDLEM A OŠETŘÍ DEZINFEKCÍ UMÍSTĚNOU NA KAŽDÉM PATŘE MŠ.

 ŽÁDÁME VÁS, ABYSTE TATO PRAVIDLA RESPEKTOVALI. 

RESPEKTOVÁNÍM A DODRŽOVÁNÍM TĚCHTO PRAVIDEL CHRÁNÍTE NEJEN SVÉ DĚTI, ALE TAKÉ SEBE A V NEPOSLEDNÍ ŘADĚ I NÁS ZAMĚSTANCE MŠ! 

 V NAŠÍ MŠ SE MAXIMÁLNĚ SNAŽÍME, ABY NEDOCHÁZELO K PŘENOSU JAKÉHOKOLIV INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ A V RÁMCI ONEMOCNĚNÍ COVID-19 JEŠTĚ VÍCE ZPŘÍSŇUJEME PRAVIDLA HYGIENY.  

 

Provoz MŠ

 Z rozhodnutí zřizovatele bude od 18.5.2020 provoz MŠ obnoven.

Rodiče v den nástupu přinesou podepsané

"Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění".

Bez tohoto dokumentu dítě do MŠ nebude přijato!

Rodiče nejpozději do 13. 5. 2020 oznámí telefonicky, nebo e- mailem ředitelce mateřské školy zda dítě do MŠ nastoupí - či nenastoupí!

 

Čestné prohlášení při nástupu do MŠ do konce školního roku. zde.

Provoz MŠ do konce školního roku, podmínky zde. 

 

 

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE:

RODIČE SI VODÍ SVÉ DĚTI JIŽ OD 6:30 HOD. NA SVOU KMENOVOU TŘÍDU.

 

 UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE DĚTÍ Z BERUŠKOVÉ TŘÍDY:

DĚTI Z BERUŠKOVÉ TŘÍDY BUDOU MÍT VEŠKERÉ SVOJE VĚCI DO MŠ PODEPSANÉ!